top of page

Horizon - מערכת מידע וניהול תהליכים

Horizon היא ספינת הדגל בפיתוחי מ.ר.מ – זוהי פלטפורמת השירותים המאוחדת בענן, המאפשרת מתן שירותים
למגוון לקוחות מתחומי העיסוק השונים בענף הרכב – מבטחים, ציי רכב, מוסכים, שמאים ויבואני וספקי חלפים.

השירותים והמערכות השונות הפועלים תחת Horizon מאפשרים ניהול תהליכים מתקדם, שיתוף הנתונים הרלוונטיים לכלל הגורמים המורשים המשתתפים בתהליך (שמאות, ביטוח, תיקון, תחזוקה, רכש ועוד..) וניהול מתקדם של תהליכי עבודה המביאים להתייעלות עסקית של מקצועני הענף.

על בסיס פלטפורמת Horizon מופעלות מערכות המידע של חברת מ.ר.מ ובראשן קטלוג החלפים המקוריים השלם – MultiCat.

​המערכת הינה מערכת ענן Online מאובטחת המאפשרת למשתמשים המורשים גישה לנתונים ולתהליכי העבודה שלהם מכל מקום ובכל עת.

Horizon בנויה בבסיסה וערוכה לבניית והוספת ממשקים דו-כיווניים מול מערכות חיצוניות כגון מערכות ניהול מוסכים, ניהול ציי רכב, ניהול תביעות ועוד.  מוצרי החברה משווקים בישראל באמצעות Auto3P Israel.

הורייזון מערכת לניהול, אחזקה ותיקון של כלי רכב, ציי רכב, מוסכים, ביטוח, שמאות

ציי רכב

מבטחים

בעלי רכב

שמאים

ספקי חלפים

מוסכים

bottom of page